Káčko (Kraviec)- Hynek Čermák

Dardan - Predrag Bjelac

Sandra - Vlastina Svátková

Lánský - Filip Čapka

Sivák - Alexej Pyško

Kraviec starší - Jaromír Hanzlík

Milota - Miroslav Etzler

Klein - Tomáš Jeřábek

Hakl - Zdeněk Žák

Budy - Jan Revai